Portal randkowy łączący głównie osoby 30+, będące w stałych związkach, szukające odskoczni od małżeńskiej rutyny.

Rejestracja:
Darmowe
Łączna ilość rejestracji:
24447
Użytkownicy online:
23
Dziś na chacie:
8

 

Korzystając z portalu www. PozamalzenskieRomanse.pl potwierdzasz, że masz skończone co najmniej  18 lat,  masz pełną sprawność do czynności prawnych i wyrażasz zgodę z niniejszymi Warunkami umowy i regułami określającymi poprawne korzystanie ze stron internetowych  PozamalzenskieRomanse.pl.

Jeżeli nie zgadzasz się z ww. warunkami i zasadami, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze stron internetowych  PozamalzenskieRomanse.pl.

Usługa PozamalzenskieRomanse.pl znajduje się pod adresem http://www. PozamalzenskieRomanse.pl(dalej tylko „PozamalzenskieRomanse.pl“), służy odwiedzającym do celów rozrywkowych.

Należy dokładnie przeczytać warunki umowy i zasady.

 

1. Warunki umowne i zasady PozamalzenskieRomanse.pl

 

1) Usługodawcą  jest Martin Moravec – REGON: 76408256, VAT: CZ8603055439 (dalej tylko „usługodawca“), stałe miejsce zamieszkania: K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01, Republika Czeska.

2) Użytkownik -  oznacza każdą osobę w wieku powyżej 18 lat, która jest w pełni zdolna do czynności prawnych i która korzystając ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.plwyraża zgodę z niniejszymi Warunkami umowy i zasadami i zobowiązuje się respektować niniejsze Warunki umowy i zasady (dalej tylko „użytkownik“).

Aby korzystać z usług na naszych stronach internetowych i przeglądania naszych stron internetowych musisz mieć co najmniej 18 lat lub więcej, według tego, czy dotyczą cię ustawa innego kraju, gdzie stajesz się dorosłym w późniejszym wieku. Akceptacja Warunków korzystania. Niniejsze Warunki korzystania tworzą obowiązujące stosunki umowne między Państwem i Usługodawcą stron internetowych. Ww. warunkami kieruje się korzystanie z naszych stron internetowych, treść naszych stron internetowych, produktów i usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Korzystając, oglądając lub używając jakiejkolwiek usługi potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat lub więcej, jeżeli wymaga tego ustawa kraju, w którym jesteś dorosłą osobą i zgadzasz się  z tym, że  stajesz się umownie związanym podmiotem na podstawie niniejszych warunków.

Nasze usługi nie muszą być dostępne lub wykorzystywane tam, gdzie zabrania tego ustawa. Przystępując do korzystania z usług możesz natrafić na treść, która może być uważana jako obraźliwa seksualnie, tylko dla dorosłych, obraźliwa, niemoralna lub niepożądana. Oprócz tego określona treść lub materiały, które są częścią składową naszych Usług, dozwolone dla osób od lat 18 lub osób, które nie chcą być narażone na materiały o wyraźnie seksualnym charakterze (pornograficznym). Komercyjnie dostępna kontrola rodzicielska ochrony może pomóc ograniczyć dostęp do materiałów, które mają wyraźnie seksualny charakter (pornograficzny) lub szkodliwy dla nieletnich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ww. kontroli rodzicielskiej, wyniki wyszukiwania dla poszczególnych możliwości możesz odnaleźć na przykład tutaj: https://www.google.cz/search?q=rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+kontrola&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t. Jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie straty i ryzyka uszczerbku osobowego wynikające z korzystania naszych usług, włącznie, ale nie wyłącznie, z wszelkiej komunikacji off-line lub online, interakcji (tj. współdziałania) z pozostałymi. Twoim obowiązkiem jest podjąć wszelkie niezbędne środki podczas interakcji (tj. współdziałania) z osobami, które spotkasz lub s którymi skontaktujesz się za pośrednictwem naszych usług.

Dalej oświadczasz i  zobowiązujesz się, że:

- Nie będziesz oferować lub zezwalać wszystkim nieletnim osobom dostęp do naszych usług lub do twego konta lub.

- Nie wolno ci przystępować lub korzystać z naszych usług w miejscu, gdzie takie korzystanie zabrania ustawa.

- Twoje korzystanie z usług będzie zgodne z wszystkimi obowiązującymi ustawami, regułami, przepisami, rozporządzeniami, obwieszczeniami lub zwyczajami.

- Rozumiesz, że jeżeli uzyskasz dostęp do usług, będziesz narażony na obrazki wizualne lub opisom słownym lub dalszej treści, która jest seksualnie lub ma wyraźnie erotyczny charakter. Robisz tak dobrowolnie według własnego uznania, ponieważ chcesz czytać lub wyświetlać materiały i treść, które są do dyspozycji dla swej przyjemności osobistej, informacji lub kształcenia. Twój wybór jest przejawem twego zainteresowania w sprawach seksualnych, o których sobie myślisz, że są zdrowe i normalne, i które są według twych doświadczeń ogólnie dzielone we wspólnocie dorosłych ludzi. Dalej oświadczasz, że zostałeś zaznajomiony z ogólnym standardami między dorosłymi ludźmi, jeżeli chodzi o przyjęcie ww. materiałów o charakterze seksualnym. Te nie można mylić za pożądliwe zainteresowania lub za widocznie obraźliwe materiały.

Korzystając z naszych Usług zgadzasz się z tym, że w ramach kampanii promocyjnej możesz otrzymać materiał o charakterze seksualnym.

Jeżeli otworzysz sobie konto, oświadczasz, że nigdy nie zostałeś skazany lub ukarany za przestępstwa seksualne i nie jesteś uważany za przestępcę seksualnego.

Ostrzegamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności karnej za naszych użytkowników lub członków i jeżeli stwierdzimy jakieś naruszenia ustawy w ciągu wykorzystywania naszych Usług lub odwiedzania naszych stron internetowych, natychmiast przekażemy sprawę do Policji Republiki Czeskiej do dochodzenia i  oceny.

3) W chwili rozpoczęcia korzystania ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl zostaje założony stosunek umowny między Użytkownikiem i Usługodawcą, który kieruje się niniejszymi Warunkami umowy i zasadami. Rozpoczęciem korzystania stron internetowych rozumiane jest faktyczne korzystanie  PozamalzenskieRomanse.plniezależnie od tego, jeżeli do tego dochodzi po pomyślnej rejestracji lub bez rejestracji.

4) Do rejestracji na PozamalzenskieRomanse.pl nie ma roszczenia prawnego. Usługodawca może bez odszkodowania ukończyć członkowstwo użytkownika, który nie jest V.I.P. – usunąć profil użytkownika i jakąkolwiek treść lub informację, którą użytkownik opublikował na PozamalzenskieRomanse.pl, usługodawca może użytkownikowi zabronić dostęp i korzystanie ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl, i to z jakiegokolwiek powodu lub bez podania powodu, kiedykolwiek według z uprzednim lub bez uprzedniego ostrzeżenia. Ww. roszczenie wykorzysta Usługodawca przeważnie podczas stwierdzenia naruszenia warunków w punkcie nr 6. (Prawa i obowiązki użytkowników PozamalzenskieRomanse.pl).

5) Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami umowy i zasadami, jest zobowiązany powstrzymać się do korzystania ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl.

 

2. Polityka prywatności

 

Wykorzystując strony internetowe PozamalzenskieRomanse.plUżytkownik udziela Usługodawcy dane osobowe w celu świadczenia usług wymienionych na wstępie niniejszego dokumentu.

Niniejszym udziela usługodawcy  wyraźną zgodę zgodnie z art. 5 ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych w brzmieniu aktualnym, z przetwarzaniem udzielonych danych osobowych a z z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych. Użytkownik zgadza się z faktem, że przez niego udzielona dane osobowe mogą być w ramach usługi PozamalzenskieRomanse.pl opublikowane i  uprzednio udostępnione nieograniczonej grupie osób.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udziela użytkownik usługodawcy na czas nieokreślony i ww. zgodna może być kiedykolwiek odwołana i to listem poleconym skierowanym pod adres usługodawcy.

Usługodawca zobowiązuje się, że dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza zgodnie z ustawą  nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu aktualnym. Dane osobowe będą w pełni chronione przed nadużyciem. Dane będą przechowywane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Usługodawca stron internetowych gwarantuje, że dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, oprócz wsparcia technicznego niniejszych stron internetowych,  ściągania należności lub śledztwa Policji RC i publikowania Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na podstawie odpowiednich postanowień ustawowych.

Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl gwarantuje, że zarejestrowanym użytkownikom na adres e-mailowy podany podczas rejestracji naPozamalzenskieRomanse.plnie będą wysyłane żadne wiadomości komercyjne dotyczące innego podmiotu niż strony internetowe PozamalzenskieRomanse.pl.

Za nazwę użytkownika i hasło, które zostało wytworzone przez użytkownika, ponosi użytkownik pełną odpowiedzialność. Użytkownik musi zapewnić, by udzielona nazwa użytkownika i hasło nie zostało udostępnione osobom trzecim.

Użytkownik wyraża zgodę, że usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl jest upoważniony skontaktować się z nim za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres podany w formularzu rejestracyjnym z informacjami dotyczącymi stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl(Informacje o nowościach, informacje o nowej wiadomości naPozamalzenskieRomanse.plitp-).

 

3. Konto użytkownika na PozamalzenskieRomanse.pl

 

Konto użytkownika (dalej tylko „konto“) powstaje przez pomyślnie wykonaną rejestrację na serwerze PozamalzenskieRomanse.pl, w ciągu której użytkownik zapisał wszystkie obowiązkowe parametry, którymi są:

- przezwisko (nickname)

- płeć

- wiek

- wzrost

- miejsce zamieszkania

- określenie tego, czego użytkownik szuka

Korzystając z stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl użytkownik wyraża zgodę, że wyżej wymienione dane obowiązkowe z rejestracji będą standardowo udostępniane pozostałym użytkownikom PozamalzenskieRomanse.pl, tak samo jak pozostałe dane, które użytkownik wybierze po zalogowaniu do swego konta włącznie zdjęcia profilowego.

Login do profilu składa się z nazwy użytkownika i hasła. Ww. login jest wysyłany do użytkownika na wypełniony adres e-mailowy natychmiast po zarejestrowaniu użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić poufność swego loginu dla dostępu PozamalzenskieRomanse.pl(nazwa użytkownika i hasło), i w szczególności zgadza się z tym, że ww. dane nie udostępni żadnej trzeciej osobie. Użytkownik jest świadomy tego, że w wypadku udzielenia niniejszych danych trzeciej osobie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstaną niniejszym ewentualnym nadużyciem danych. Jeżeli użytkownik stwierdzi nadużycie swych danych identyfikacyjnych i  hasła przez którąkolwiek trzecią osobę, natychmiast poinformuje usługodawcę.

Korzystając ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl użytkownik zgadza się z wysłaniem e-maila z nadanym login’em.

 

4. Odpowiedzialność Usługodawcy za świadczone usługi

 

Usługodawca prowadzi strony internetowe PozamalzenskieRomanse.plna poziome wiedzy i opieki, które są stosowne w danej dziedzinie handlowej.

Usługodawca ani jego dostawcy lub dystrybutorzy w związku z PozamalzenskieRomanse.pl nie podają żadnych innych konkretnych obietnic niż te, które są wyraźnie podane w niniejszych Warunkach umowy i zasadach lub w warunkach dodatkowych. W związku z treścią PozamalzenskieRomanse.pli treścią osób trzecich, z konkretnymi funkcjami PozamalzenskieRomanse.pl, z ich niezawodnością, dostępem ani ich zdolnością  zaspokoić potrzeby użytkowników usługodawca nie zobowiązuje się do niczego.

Usługodawca ani jego dostawcy lub dystrybutorzy nie ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność za utratą zysku, utratę utargu (zysku), utratę danych, utratę finansową ani za pośrednie, specjalne, następne lub przykładowe szkody lub za odszkodowanie  z funkcją kary pieniężnej.

Usługodawca zgodnie z postanowieniem art. § 3, 4 i 5 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach spółki informacyjnej, w brzmieniu aktualnym, istotnie nie odpowiada za treść umieszczoną przez Użytkownika na PozamalzenskieRomanse.pl.

Użytkownik zobowiązuje się wynagrodzić szkodę Usługodawcy za wszystkie szkody, które mu powstaną  wskutek zawinionego naruszenia postanowień niniejszych Warunków umowy i zasad przez  Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik wykorzystuje strony internetowe PozamalzenskieRomanse.pl dla własnych celów, żadna część niniejszych warunków ani żadne dodatkowe warunki nie ograniczają praw ustawowych konsumenta , które Użytkownikowi nie można za pośrednictwem uzgodnień umownych odmówić.

Usługodawca  jest upoważniony nawet bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego oznajmienia  zmieniać lub ulepszać strony internetowe PozamalzenskieRomanse.pl. Na bieżąco może dodawać lub usuwać funkcje oraz może zatrzymać lub zakończyć całą usługę. Jeżeli Usługodawca przestanie świadczyć pewną usługę , wyśle uprzednio do Użytkownika ostrzeżenie i umożliwi mu uzyskać z danej usługi odpowiednie informacje, jeżeli taki proces będzie możliwy i stosowny.

 

5. Warunki eksploatacyjne, prawa i obowiązki Usługodawcy

 

Usługodawca zapewni na podstawie uzgodnienia z niniejszymi Warunkami umownymi i zasadami dla Użytkownika:

- Nadzór nad własnymi środkami technicznymi, włącznie ich serwisu.

- Wsparcie dla użytkowników zgodnie z charakterem świadczonej usługi.

- Możliwość kontroli tego, co Użytkownik udostępni lub nie udostępni.

Udzielenie rejestracji podstawowych funkcji PozamalzenskieRomanse.pl jest gratis. Podstawowymi funkcjami są rozumiane te funkcje, które może wykorzystywać zwykły zarejestrowany Użytkownik i nie są częścią składową płatnych usług lub członkowstwa VIP.

Podczas zapewniania świadczenia usług przez Usługodawcę może dojść do przerwania usług udzielanych na podstawie zgody z niniejszymi warunkami, ewentualnie o utraty danych na używanym urządzeniu. Usługodawca wykonuje regularne  kopie zapasowe Użytkowników, ale za ewentualną utratę danych nie ponosi żadną odpowiedzialność. Usługodawca nie może również gwarantować, że nie dojdzie do utraty poczty wewnętrznej lub treści profilów poszczególnych Użytkowników. Użytkownik wykorzystuje system Usługodawcy w pełni na swe własne ryzyko. Użytkownik wykorzystuje system swoją swobodną decyzją, użytkownikowi nie powstają żadne prawa, roszczenia lub gwarancje w stosunku do  Usługodawcy.

Każdy użytkownik jest sam odpowiedzialny za treść swojego profilu. Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl Martin Moravec nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za wytwarzania i prawdziwość treści zawiadomień Użytkowników. Kiedy jakikolwiek użytkownik zarejestruje się na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.plzostanie automatycznie niezweryfikowanym Użytkownikiem, albo raczej takim Użytkownikiem, u którego Usługodawca stron internetowych nie gwarantuje prawdziwość  wprowadzonych danych. O fakcie, że jest Użytkownik nieweryfikowany zostaną pozostali odwiedzający stron internetowych poinformowani w kolumnie profilu przy zdjęciu z tekstem „Zweryfikowany Użytkownik: NIE“.

Faktycznie zweryfikowanym użytkownikiem staje się Użytkownik, który wyśle na nasz adres e-mailowy info@pozamalzenskieromanse.pl swe zdjęcie profilowe, na którym będzie wyraźnie widoczny dany  Użytkownik i jednocześnie będzie na zdjęciu widoczny ręcznie napisany napis  „PozamalzenskieRomanse.pl". Jeżeli tego użytkownik dokona, jest uważany za zweryfikowanego  użytkownika i następnie pozostałym odwiedzającym stron internetowych na profilu tego Użytkownika będzie wyświetlony  statut: „Zweryfikowany Użytkownik: TAK“. Statut "Zweryfikowany Użytkownik: TAK" uzyska także Użytkownik, który urządzi sobie członkowstwo V.I.P.

Z powodu, aby zarejestrowani  użytkownicy mieli lepszy przegląd o Użytkownikach, którzy regularnie odwiedzają i wykorzystują strony internetowe PozamalzenskieRomanse.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo usunąć  profil Użytkownika w przypadku, że Użytkownik nie jest aktywny dłużej niż 100 dni. Ww. prawo może lub nie musi Użytkownik wykorzystać.

Wszyscy Użytkownicy stron internetowych  mają możliwość bezpłatnej rejestracji na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl oraz bezpłatnie kontaktować dalszych zarejestrowanych użytkowników za pomocą wiadomości. Zarejestrowanym Użytkownikom jest uniemożliwione pisać wiadomości do pozostałych zarejestrowanych Użytkowników w momencie, kiedy otrzymają wiadomość. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy nie mają aktywne członkowstwo V.I.P., nie mają możliwości czytania otrzymanych wiadomości  (poczta – zakładka „skrzynka odbiorcza“). Możliwość czytania otrzymanach wiadomości jest udostępniona po aktywacji członkowstwa V.I.P. W celu zwiększenia atrakcyjności stron internetowychPozamalzenskieRomanse.plUsługodawca stron internetowych zastrzega sobie prawo sam wytwarzać profile Użytkowników (profile kobiet i mężczyzn), którzy są następnie widoczni na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl, przy czym jest w gestii Usługodawcy jakie informacje wybierze u poszczególnych profilów  (wiek, miejsce zamieszkania itp.). Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.plzobowiązuje się, że ww.,  przez niego stworzone profile, które służą do zwiększenia atrakcyjności stron internetowych, będą wymyślone (fikcyjne) i nie będą korespondować z żadną istniejącą osobą. Sztucznie stworzone profile służą tylko i wyłącznie do zwiększenia atrakcyjności stron internetowych i wstępnego uruchomienia stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl. (w horyzoncie 10 lat od powstania stron). Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.plw celu zachowania kodeksu moralnego zobowiązuje się, że z ww. profili nie będą pozostałym Użytkownikom wysyłane żadne wiadomości i że tych profili nie będzie więcej niż 5% z całkowitej ilości profilów. Właśnie takie profile kobiet mają statut Zweryfikowany Użytkownik - NIE.

Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl zastrzega sobie prawo wysyłać do zarejestrowanych  Użytkowników wiadomości informujące o nowo zarejestrowanych Użytkownikach odmiennej płci na stronach internetowych  PozamalzenskieRomanse.pl. Ww. wiadomości, które są wysyłane z profilu " PozamalzenskieRomanse.pl", są następnie zapisywane do zakładki  "skrzynka odbiorcza" w "poczta" i są tak samo jako wiadomości od pozostałych  Użytkowników uważane za "wiadomość". Jednocześnie wysyłając wiadomość, czy już rozchodzi się o wiadomość od innego  Użytkownika lub wiadomość, która informuje od nowo zarejestrowanych Użytkownikach, Użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.plma nową wiadomość. Ww. wiadomości informacyjne są wysyłane tylko dla nowo zarejestrowanych Użytkowników, przy czym jest w gestii Usługodawcy kogo z Użytkowników uważa za nowo zarejestrowanego Użytkownika a kogo już nie.

Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl nie gwarantuje swym zarejestrowanym członkom, że strony internetowe PozamalzenskieRomanse.plbędą pośredniczyć spotkanie.

W przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik, czy już zwykły Użytkownik lub V.I.P. Użytkownik zdecyduje się usunąć profil na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl, jest zobowiązany wysłać na e-mail: info@pozamalzenskieromanse.plpodanie o usunięciu profilu ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl. Usługodawca stron internetowychPozamalzenskieRomanse.pljest potem zobowiązany bezzwłocznie usunąć profil Użytkownika ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl.

Jeżeli dojdzie do naruszenia Warunków umownych i zasad stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl podczas prowadzenia zakazanych czynności, publikowania zakazanej treści, lub podczas nieodpowiedniego lub nieprzyzwoitego zachowania, Usługodawca może podjąć następujące kroki:

- Uprzedzenie

- Ostrzeżenie w postaci doczesnego ograniczenia dostępu.

- Smazání profilu.

- Usunięcie profilu.

- Trwałe zablokowanie dostępu do PozamalzenskieRomanse.pl.

 

6. Prawa i obowiązki Użytkowników PozamalzenskieRomanse.pl

 

Użytkownik musi mieć skończone co najmniej  18 lat.

Użytkownik zobowiązuje się należycie wykorzystywać i powstrzymać się od ich nadużycia, jak również dotrzymywać obowiązującą regulację prawną.

Użytkownik zobowiązuje się, że do kolumny "Zwięzły opis / Kogo szukam" nie będzie wpisywać kontakt telefoniczny lub którykolwiek inny kontakt - e-mail, skype, FB itp.

Użytkownik zobowiązuje się, że podczas rejestracji wypełni obowiązkowe dane osobowe odpowiadające rzeczywistości i wypełni dokładnie wszystkie potrzebne informacje w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne aktualizacje danych lub zmiany.

Wytwarzając profil i następnie dodając zdjęcia na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl Użytkownik wyraża zgodę Usługodawcy stron internetowychPozamalzenskieRomanse.pldo tego, by jego zdjęcie zostało umieszczone na głównej stronie stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl, tzn. do pola, gdzie znajdują się poruszające się miniatury zdjęć profilowych. Jeżeli dojdzie do tego, że Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pldo tego pola doda zdjęcie Użytkownika a Użytkownik będzie sobie życzyć z biegiem czasu usunąć swój profil, potem musi Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pldany profil bezzwłocznie usunąć zgodnie z punktem nr 8, jeżeli owszem Użytkownik wyraźnie nie wymieni, że życzy sobie usunąć swoje zdjęcie z głównej strony stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pluważa się, że Użytkownik wyraża zgodę z tym, że w danym miejscu jego zdjęcie może pozostać.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie informacje, które zapisze do systemu. Wszystkie tu podane informacje zostaną zastosowane do celów pośredniczenia kontaktu i nie mogą być zmieniane lub wyświetlane przez trzecią stronę. Usługodawca stron internetowych zastrzega sobie prawo odmówić podpisania umowy bez podania powodów, usunąć lub ograniczyć stosowanie funkcji w systemie w następujących przypadkach:

(a) nieprawdziwe informacje w podaniu (formularzu rejestracyjnym),

(b) wątpliwości o pełnomocnictwie do reprezentowania i istnienia prawnego danego  Użytkownika (członka).

Kontakt jest zazwyczaj wysyłany za pośrednictwem  e-maila. W obecności telefonu stacjonarnego lub numeru telefonicznego telefonu komórkowego, można ww. środki używać do kontaktu lub komunikacji z Użytkownikiem.

Aby chronić anonimowość Użytkowników nie są wprowadzane żadne prywatne informacje w komunikacji e-mailowej ani innej. Informacje o zmianach, innowacjach lub dalszych informacjach będą wysyłane do  Użytkownika za pośrednictwem emaila, który Użytkownik podał podczas rejestracji i niniejszym wyraża zgodę z wysyłaniem ww. informacji włącznie nowości. Za ewentualne nadużycie lub szkody, które powstaną podczas używania systemu, Usługodawca stron internetowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Wyrażając zgodę z niniejszymi warunkami umowy jednocześnie w pełni oddajesz do wiadomości, że  na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl nie będziesz wykonywać następujące niedozwolone czynności:

- Wszelka czynność i treść w  sprzeczności z  Kartą Praw Człowieka i Wolności, Konstytucją i Ustawami RC (propagowanie rasizmu i ksenofobii, narkotyków, pornografia dziecięca, zoofilia itp.).

- Obraźliwa, wyśmiewająca lub szkodliwa czynność wobec Usługodawcy, jego usług, pracowników i współpracowników.

- Udawać członka administracji usługi, spowodować szkodę stronom internetowym PozamalzenskieRomanse.pl (np. wabienie hasła, włamywanie się do systemu, wysyłanie adres, które mogą  wymusić kolaps PC, itd.).

- Użycie słów "administrator" lub "admin" w Nazwie użytkownika, wprowadzenie wulgarnych słów do Nazwy użytkownika, lub celowe wytworzenie Nazwy użytkownika podobnego do innej Nazwy użytkownika Użytkownika.

- Działać z celem uszkodzenia lub wpływu na funkcyjność PozamalzenskieRomanse.pl.

- Publiczna czynność, która jest wyraźnie skierowana do uszkodzenia innego Użytkownika (np. klonowanie profilu i jego treści).

- Stosowanie więcej niż jednego konta przez jednego Użytkownika (1 Użytkownik może otworzyć tylko 1 konto).

- Otwierać lub zatwierdzać profile innym osobom lub umożliwić innym niezarejestrowanym  osobom na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl wysyłać wiadomości  z profilu zarejestrowanego Użytkownika lub pisać wiadomości  ich imieniem.

- Umożliwić wykorzystywanie usług  PozamalzenskieRomanse.pl osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy (Użytkownik jest odpowiedzialny za szkodę, którą  Usługodawca spowoduje w  wyniku nieuprawnionego korzystania z świadczonych usług).

- Manipulacja z kodem źródłowym, samowolna interwencja do systemu.

- Omijanie blokowania udzielonego za niedotrzymywanie zasad usługi.

- Aktywne i celowe pozyskiwanie login’ów od innych Użytkowników.

- Działalność komercyjna na usłudze PozamalzenskieRomanse.pl lub wykorzystanie usługi PozamalzenskieRomanse.pldo celów komercyjnych (jakiekolwiek komercyjne lub reklamowe ogłoszenie, włącznie adresu www, lub innej części w profilu Użytkownika), dla wiadomości reklamowych (zwracające uwagę na "interesujące" strony internetowe, produkt lub usługi), dla wiadomości ofertowych (oferujące dodatkowy dochód, gwarantowane wyniki lub oszczędności), dla oszukujących wiadomości (wabiące hasło, gotówkę, wysyłanie różnych typów kodów), dla powtarzających się wiadomości (wysłane szybko po sobie lub niestosownie wielkiej ilości), dla umieszczania lub wysyłania reklam.

- Umieszczanie lub wysyłanie tekstów dotyczących dochodu  i usług seksualnych.

- Dodawanie ogłoszeń, których celem jest spowodować komuś lub czemuś szkodę.

- Występowanie jako publicznie znane osoby.

- Nadużycie funkcji zgłoszenia nieodpowiedniej treści  lub zachowania.

- Wykorzystanie i nadużycie ikon i treści zespołu administracyjnego.

 

7. Ceny za wykorzystywanie stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl

 

W przypadku, że Użytkownik zdecyduje się wykorzystywać członkowstwo VIP, aktualna i obowiązująca cena za dane członkowstwo je zawsze podana na stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.plw dziale „V.I.P.“

Członkowstwo V.I.P. nie jest czasowo ograniczone, tzn., że jeżeli Użytkownik zdecyduje się do aktywacji członkowstwa V.I.P. , po dokonaniu płatności jest Użytkownikowi  nadane członkowstwo V.I.P. do nieograniczonego czasu.

Użytkownicy mogą za członkowstwo V.I.P. zapłacić przelewem lub za pomocą przekazu pieniężnego. Aby pomyślnie aktywować usługi V.I.P. je jak w przypadku przelewu bankowego, tak za pomocą przekazu bankowego koniecznie trzeba podać numer konta bankowego  Usługodawcy oraz poprawny symbol zmienny. W przypadku płatności przelewem bankowym Usługodawca jest zobowiązany wystawić zarejestrowanemu Użytkownikowi  fakturę za świadczone usługi, jeżeli  Użytkownik będzie żądał faktury.

Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl zobowiązuje się, że zarejestrowanemu Użytkownikowi udzieli członkowstwo V.I.P. bez zbędnej zwłoki natychmiast, gdy jego pieniądze wpłyną  na konto bankowe Usługodawcy. W przypadku, że Użytkownik życzy sobie wcześniejszą aktywację usługi V.I.P. , niż trwa przelew międzybankowy (zwykle 1 - 2 dni robocze) może Usługodawcy  na adres e-mailovy info@pozamalzenskieromanse.plwysłać potwierdzenie przelewu lub screenshot ekranu z zapisem o realizacji płatności. Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.plzobowiązuje się, że potem  w większości przypadków aktywuje Użytkownikowi usługę do jednej godziny od wysłania wiadomości e-mailowej, owszem najpóźniej do 24 godzin od wysłania wiadomości e-mailowej.

Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl zastrzega sobie prawo możliwości bezpłatnego udzielenia członkowstwa V.I.P. zarejestrowanemu Użytkownikowi, przy czym jest w gestii  Usługodawcy, u którego Użytkownika zastosuje to prawo a u którego nie.

Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl jednocześnie rozpoczął nadzwyczajną akcję, na podstawie której jest członkowstwo V.I.P. dla wszystkich kobiet całkowicie bez opłat. Oferta jest ważna do odwołania.

Użytkownik jest upoważniony anulować członkowstwo V.I.P. lub członkowstwo V.I.P. Gold  do 14-tu dni od jego zamówienia. W przypadku, że Użytkownik zdecyduje się zastosować ww. prawo, musi o tym fakcie poinformować  Usługodawcę stron internetowych na adres e-mailowy: info@pozamalzenskieromanse.pl. Usługodawca stron internetowych jest potem zobowiązany uiścić Użytkownikowi całą kwotę za członkowstwo V.I.P. za pośrednictwem przelewu bankowego na konto bankowe Użytkownika. W dniu zwrotu pieniędzy za członkowstwo V.I.P. członkowstwo V.I.P. będzie Użytkownikowi zakończone.

Od usługi członkostwa V.I.P. lub członkostwa  V.I.P. GOLD nie można odstąpić, jeżeli już  Użytkownik rozpoczął korzystać z usług.

 

8. Prawo do anulowania członkowstwa,  członkowstwo V.I.P.

 

Anulowanie profilu: W przypadku, że zarejestrowany Użytkownik, czy już zwykły Użytkownik czy  Użytkownik V.I.P. zdecyduje się do anulowania profilu na stronach internetowych profilPozamalzenskieRomanse.pl, jest zobowiązany wysłać na e-mail: info@pozamalzenskieromanse.plpodanie o usunięcie  profilu ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl. Usługodawca stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pljest potem zobowiązany bezzwłocznie usunąć  profil Użytkownika na stronach internetowych na PozamalzenskieRomanse.pl.

Od umowy o członkostwie V.I.P. lub  członkostwie V.I.P. Gold można odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku, że zarejestrowany Użytkownik stron internetowych PozamalzenskieRomanse.pl zdecyduje się odstąpić do członkowstw V.I.P., jest  zobowiązany wysłać swe podanie o anulowaniu na e-mail: info@pozamalzenskieromanse.pl.

Od usługi członkostwa V.I.P. lub członkostwa  V.I.P. GOLD nie można odstąpić, jeżeli już  Użytkownik rozpoczął korzystać z usług.

Użytkownik jest jednocześnie zobowiązany podać numer swego konta bankowego do zwrotu pieniędzy za członkowstwo V.I.P. W przypadku, że Użytkownik nie ma własnego konta bankowego, musi w  e-mailu załączyć adres korespondencyjny, następnie zostanie do  Użytkownika wysłana kwota w formie przekazu pieniężnego.

 

9. Odpowiedzialność i gwarancje

 

Korzystanie z twego profilu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Za ewentualne szkody, które zostaną spowodowane na podstawie korzystania twego profilu Usługodawca stron internetowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy w transferze danych z bazy danych i nie jest zapewnione pomyślne umieszczenie.

Usługodawca stron internetowych nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę danych lub błędy podczas transferu danych i nieprawdziwe dane końcowe. Użytkownikowi nie powstaje żadne roszczenie do pełnienia określonych usług oferowanych za stronach internetowych PozamalzenskieRomanse.pl. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które zostaną spowodowane siłą wyższą, interwencją osób trzecich lub innych osób. Jakiekolwiek błędy lub uszkodzenie systemu, które zostały ustalone, będą jak najszybciej usunięte po lokalizacji. Prawo do 100% uzyskania dostępu do stron internetowych nie istnieje. Za wszystkie roszczenia osób trzecich lub stron wynikających z działań Użytkownika, czy już celowo, świadomie lub przez niedopatrzenie będzie Użytkownik odpowiedzialny samodzielnie.

Jeżeli Usługodawca stron internetowych zostanie oskarżony z naruszenia obowiązków wynikających z umowy, ewent. będzie wymagane odszkodowanie, za które jest odpowiedzialny Użytkownik, Użytkownik będzie pociągany do odpowiedzialności za swe działania i zostanie u niego zastosowane nie tylko odszkodowanie, ale także koszty związane ze ściąganiem należności, tj. zwłaszcza koszty zastępstwa procesowego i opłaty sądowe. Dane osobowe będą uważana za poufne. Jeżeli chcesz zapobiec utracie danych, Użytkownikom usług polecamy przechowywać wszystkie ważne dane i ewentualnie ich wydrukować.

 

10. Postanowienia końcowe

 

Każdy Użytkownik, który nie dokonał rejestracji, przez rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych PozamalzenskieRomanse.plzaznajomić się z Warunkami umowy i zasadami i wyrazić na nich zgodę. Zgodę można wyrazić przez oznaczenie pola wyrażającego zgodę z brzmieniem niniejszych Warunków umowy i zasad, lub faktycznie tj., że Użytkownik rozpocznie korzystać z usług PozamalzenskieRomanse.pl. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami umowy i zasadami, jest zobowiązany powstrzymać się do korzystania ze stron internetowychPozamalzenskieRomanse.pl

Usługodawca jest upoważniony kiedykolwiek zmienić treść niniejszych Warunków umowy i zasad. Usługodawca przekaże zmianę Użytkownikowi a umożliwi mu zapoznać się z tymi zmianami. Jakiekolwiek zmiany Warunków umowy i zasad wchodzą w życie z dniem ich umieszczenia na serwerze PozamalzenskieRomanse.pl

Wszelka komunikacja między Usługodawcą i Użytkownikiem może być realizowana albo w formie pisemnej (w przypadku Usługodawcy przez doręczenia na adres pocztowy  na miejsca zamieszkania Usługodawcy) albo w formie  e-mailowej (w przypadku Usługodawcy przez doręczenie na adres na e-mailowy info@pozamalzenskieromanse.pl i w przypadku Użytkownika na adres e-mailowy podany podczas rejestracji).

Usługodawca może z Użytkownikiem komunikować także w formie opublikowania określonego zawiadomienia za pośrednictwem obszaru przeznaczonego do tego celu w ramachPozamalzenskieRomanse.pl. Przy zastosowaniu któregoś z wyżej wymienionych sposobów komunikacji uważa się, że została zachowana forma pisemna.

Tyto Smluvní podmínky a pravidla řídí smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem, neudělují práva žádným třetím stranám.

Niniejsze Warunki umowy i zasady regulują stosunek umowny między Użytkownikiem i Usługodawcą, nie przyznają prawa żadnym osobom trzecim.

Jeżeli ww. Warunki umowne i zasady nie będzie Użytkownik spełniać a Usługodawca nie będzie natychmiast działać, nie oznacza to, że by się zrzekał jakichkolwiek praw, które do niego ewentualnie należą  (jak na przykład prawo dalej postępować w przyszłości).

Jeżeli okaże się, że niektóre przepisy nie są wykonalne, ww. fakt nie będzie miał wpływ na żadne inne postanowienie.

 

Niniejsze brzmienie Warunków umownych i zasad wchodzi w życie z dniem 1.9. 2017.